Miniature American Shepherd också kallad MAS

En Miniature American Shepherd skall se ut som en Australian shepherd i miniatyr. En MAS älskar sin familj över allt annat och vill gärna hänga med på allt. Ett aktivt liv passar utmärkt men som lyckligast är den nog om den har en uppgift att utföra.
Rasen är följsam, lättlärd, intelligent och dess historia som vallhund gör att den idag passar utmärkt till en mängd olika aktiviteter. T. ex agility, freestyle, flyball, lydnad, treibball m.m.

En MAS har en byggnad utan extriöra överdrifter och är fyskiskt närmast outtröttlig. När den arbetar kan den hålla koncentrationen länge men den klättrar inte på väggarna för att man tar en dag på sofflocket heller.

Den passar utmärkt som familjehund men som med de flesta vallhundar får man vara lite observant på stressnivån om det finns aktiva småbarn i familjen. En MAS måste inte älska främlingar men är väldigt hängiven de människor som står den nära. Det finns en del vakt i rasen.


En Miniature American Shepherd ska vara ca 33-46cm.
33-43 cm för tik och 36-46cm för hane, i mankhöjd men i övrigt se ut och röra sig som en Australian Shepherd.

Diskvalificerande fel är t. ex  mankhöjd under 13 inches för tik och 14 inches för hane, dvärghundsliknade drag, runda skallar, utåtstående ögon eller tunn benstomme.
Rasen ska inte ha runda ögon utan mandelformade. Runda ögon bidrar lätt till ett dvärghundsutseende.

En MAS är atletisk och snabb i vändningarna. Man får en stor hund i en liten hunds kropp. Rörelserna ska vara mjuka, fria och till synes utan ansträngning då den är gjord för att klara av en hel dags arbete.

 

 

Organisationer och deras roller i Aussiens och MiniAussiens historia.

 

 MAS är ännu inte godkänd som ras men kommer att erhålla fullt erkännande i Amerikanska kennelklubben 1/7 2015.

Den kan idag ställas ut i "Miscellaneous Class" i sitt hemland men kan inte bli utställningschampion i denna klass.  De tillhör vallhundsgruppen i USA .

När de är fullt erkända i USA kan rasen äntligen få möjlighet att ansöka om inträde i Svenska Kennelklubben och FCI.

Mer om detta kan läsas på moderklubben MASCUSAs hemsida    LÄNK


 

 

 

NAMASCUSA: Moderklubb som vill ha MiniAussien erkänd av AKC även om det innebär en namnändring. Medlemmarna har röstat ja till fortsatt samarbete med AKC och FSS mot ett erkännande. USASA (som fick in Aussien i AKC) stöttar NAMASCUSAs ansökan om att få MiniAussien godkänd av AKC och i förlängningen göra det möjligt för oss att få rasen godkänd av SKK. I och med att rasens namn ändrades till Miniature American Shepherd så bytte moderklubben namn till MASCUSA Det är under detta namn som rasen nu tagits in i AKC och arbetet mot ett fullständigt erkännande pågår och steg 2 mot erkännandet har nu godkänts av AKC. Bara ett slutgiltigt steg kvar nu.

 

MASCA:Den andra moderklubben för MiniAussien. Öppen för ett erkännande av rasen i AKC enbart om de får behålla namnet Miniature Australian Shepherd och att AKC erkänner den som en storleksvariant av Australian Shepherd. Detta säger AKC blankt nej till. För rasens bästa vore detta den mest ypperliga lösningen då avelsbasen skulle bli betydligt bredare. I dagsläget verkar detta tyvärr omöjligt.

 

ASCA: Den äldsta moderklubben för Australian Shepherd. De ansökte inte om ett erkännande i AKC men förhindrade inte att ASCAregistrerade hundar blev AKCregistrerade. Många hundar är idag registrerade i både ASCA och AKC. ASCA erkänner inte MiniAussien som en del av Aussiens historia.

 

USASA: Den egentliga moderklubben för Australian Shepherd i AKC. USASA valde att söka erkännande av rasen i AKC fast den äldre moderklubben ASCA valde att inte göra det. Därför är idag USASA erkänd som moderklubb av AKC.

USASA erkänner inte MiniAussien som en del av rasen eller dess historia. De stöttar däremot NAMASCUSAs (numera MASCUSAs) arbete att få MiniAussien godkänd om än som egen ras och med annat namn.

 

AKC: Amerikanska kennelklubben.

FSS, Foundation Stock Service, är en service tillhandahållen av AKC, första ledet i stamboksförande för att nå fullt erkännande i AKC. Det är detta steg NAMASCUSA nu är beredda att ta eftersom medlemmarna röstat ja till att gå vidare mot ett erkännande i AKC.